Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost Starstav s. r. o. jako provozovatel webové stránky https://starstavpraha.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje dobrovolně poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Tyto osobní údaje společnost Starstav s. r. o. eviduje po dobu neurčitou, na zabezpečených serverech. Společnost Starstav s. r. o. neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky webu.

Společnost Starstav s. r. o. veškeré údaje získané od uživatelů užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové účely nebo za účelem zkvalitňování služeb. Společnost Starstav s. r. o. tyto osobní údaje neposkytuje třetím osobám.

Právo na informace

Dle zmiňovaného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, má každý uživatel webové stránky https://starstavpraha.cz, který poskytl osobní údaje společnosti Starstav s. r. o., právo podat písemnou žádost společnosti Starstav s. r. o. o poskytnutí informací, jaké osobní údaje o něm společnost Starstav s. r. o. eviduje. Uživatel má rovněž právo písemnou žádostí na úpravu, aktualizaci či smazání jím poskytnutých osobních údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

Webová stránka https://starstavpraha.cz může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, na které se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů na všech webových stránkách, které navštívíte.

Soubory cookies

Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookies. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná.

Soubory cookies napomáhají například:

  • k zajištění správnému fungování stránek https://starstavpraha.cz,
  • při analýze, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané,
  • pro zlepšování uživatelského zážitku

Jaké soubory cookies používáme:

Používané cookies soubory na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle.

Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:

  • konverzní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení,
  • analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek,
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity („cookies třetích stran“). Podle těchto údajů vás však nikdy nelze identifikovat.

Jak zakázat používání souborů cookies

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookies.